Skip to main content

Bron: De Gelderlander.

Wat betreft GroenLinks, met elf zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Nijmegen, komen er alleen woningen op Veur-Lent en de Hoge Bongerd als die deels zijn bestemd voor sociale huur en ze geen afbreuk doen aan het groene karakter van het stadseiland. Dat zegt fractievoorzitter April Ranshuijsen: ,,Geld mag geen doorslaggevende rol spelen.”

Ranshuijsen reageert daarmee op het nieuws dat wethouder Vergunst de plannen voor de bouw van 100 woningen op een deel van het stadseiland heeft uitgesteld. Eerst wil de wethouder in gesprek met omwonenden en andere betrokkenen over de concrete invulling van eventuele bouw.

De bouw van woningen is niet alleen goed nieuws voor woningzoekenden, zo betoogt het college van burgemeester en wethouders, het levert de stad ook miljoenen op. De kostbare grond is immers eigendom van de gemeente. Dat laatste argument mag voor de GroenLinks-fractie geen doorslaggevende rol spelen, zegt Ranshuijsen: ,,Daarin verschillen we in mening van het college. Voor ons is bouwen op het eiland geen must.”

Stadspeiling

Het college zette eerder deze week ook een streep door een stadspeiling, terwijl een meerderheid van de gemeenteraad – waaronder GroenLinks – de wethouder daar wel om had verzocht. Volgens het college is zo’n stadspeiling nu niet uitvoerbaar. Veel partijen – waaronder coalitiepartners D66 en SP – willen dat er desondanks  toch zo’n stadspeiling komt.
Voor Ranshuijsen ligt dat genuanceerder: ,,Uitgangspunt is voor ons dat we alle opties bespreekbaar maken – dus ook niet bouwen – en omwonenden daarbij betrekken. Een stadspeiling is daarvoor een middel, maar geen doel op zich. Als dat op andere manieren kan – wat het college zegt te gaan doen met een participatieproces – gaan we daarmee akkoord.”

GroenLinks staat ten slotte nog steeds achter de stadspeiling, vervolgt Ranshuijsen. ,,Het is een veel beter middel dan bijvoorbeeld een referendum, waarmee je het onderwerp plat slaat met alleen een ‘ja’ of een ‘nee’. Als meer duidelijkheid ontstaat over welke scenario’s denkbaar zijn voor Veur-Lent en de Hoge Bongerd, is wat ons betreft zo’n stadspeiling nog steeds een goede optie.”